________
New!
Book design/ A documentary on 45 years of entrepreneurship.

________
New!
Research project/ the Biochron is part of the old zoo in Emmen where the story of the human evolution was told. Now it is the place where I have my studio. Because of the bad state it is in, the Biochron is expected to be demolished before the end of this year. This project is about archiving.

________
Book design/ seven stories of heroes that fought their low literacy successfully

________
Photo research project/
constructing stories of places and people from a tree’s perspective

Onderzoeksproject BOOM, dat verhalen contrueert aan de hand van de geschiedenis van bomen.

________
Designs for current events/ Trump, the first 100 days
timeline, based on photos from De Volkskrant

Foto onderzoeksproject over de eerste honderd dagen van Trump zijn presidentschap

________
Visual identity/ flexible logotype/ Kracht van de Veenkoloniën
this project is all about ownership; based on a simple set of instructions, users can create their own logo

Flexibel logo ontwerp, Gerard Jan van Leeuwen

________
Social design project/ a mapping of human connections
(with students Academie Minerva)

Social Design project in Groningen door Gerard Jan van Leeuwen

________
Type design

Letterontwerp door Gerard Jan van Leeuwen, Groningen

________
About

Gerard Jan van Leeuwen (MA)
ontwerper/ onderzoeker/ docent
Het verkennen van grenzen en het betreden van nieuwe terreinen vormen een belangrijk onderdeel van mijn ontwerperschap. Daarbij richt ik me op actieve samenwerking met alle stakeholders. Co-creatie zie ik hierbij als een krachtige mogelijkheid om tot een beter resultaat te komen, doordat het ‘human centered’ design oplevert en gedeeld eigenaarschap tot stand brengt. Mijn rol als ontwerper, onderzoeker en docent vloeien in elkaar over en versterken elkaar. Ik geloof sterk in de bijdrage die ontwerpers kunnen leveren aan de maatschappij.
Sinds drie jaar werk ik vooral vanuit en rondom de gemeente Emmen en recentelijk vanuit mijn atelier in de Oude Dierentuin

projecten
2019/ Laaggeletterdheid – researchproject waarin gezocht wordt naar hands on oplossingen voor alledaagse problemen. Samen met studenten Academie Minerva.
2018 – heden/ BOOM, een ontwerp- en researchproject.
Dit project richt zich op de culturele historie van het Veenkoloniale gebied van Drenthe en Groningen. Het project zoekt een andere en vernieuwende manier om het verhaal van het gebied van binnenuit te vertellen.
2017/ Mapping Connections – In beeld brengen van de connecties die bewoners van een straat in de wijk Selwerd hebben. Als onderdeel van een nul-meting voor een project van UMCG/RUG
2017/ Soft Spaces – In beeld brengen laaggeletterdheid, in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven
2016 (jan) – heden/ initiator IAMFUTURELAB
IAMFUTURELAB richt op nieuwe manieren van maken, door stakeholders actief te betrekken bij het maakproces. Gebruikmakend van de methoden van design research worden in een multidisciplinaire setting maatschappelijke thema’s onderzocht met als doel bij te dragen aan sociale innovatie.
2016 en 2018/ Onderzoek binnen het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’ – Hoe kan design research bijdragen aan de doelen van het programma gericht op gezondheidsproblematiek in die regio.
2015/ Co-creating identity. Testen en ervaren van verschillende methoden van design research. En hoe vertaalt onderzoek zich in ontwerp? In samenwerking met Marit Jongsma en studenten Academie Minerva.

functies
1991 – heden/ eigenaar Groninger Ontwerpers – strategisch grafisch ontwerpbureau, Groningen
2019/ Lid Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe, Provincie Drenthe
2016 – heden/ onderzoeker bij het Lectoraat Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen: Designing the Social. Focus: de nieuwe ontwerppraktijk/ Hoe kan de veranderende rol van de ontwerper bijdragen aan sociaal maatschappelijke doelen?
2008 – heden/ docent (graphic) design/ promotor, Academie Minerva, Groningen
2004 – 2007/ docent visuele communicatie, Academie voor Bouwkunst, Groningen

opleiding
2016 – 2019/ Master Design, Willem de Kooning Academie, Rotterdam
In deze master staan de actuele ontwikkelingen binnen het ontwerpveld centraal (discipline overstijgend). Wat zijn de nieuwe rollen voor de ontwerper. Diverse publicaties en eind-publicatie.

linkedin

TO THE TOP

Gerard Jan van Leeuwen presenteert zijn onderzoek op de Willem de Kooning Academie Rotterdam